Dịch vụ bảo trì máy lạnh

- Dịch vụ nhân công vệ sinh bảo trì - kiểm tra sữa chữa máy lạnh định kỳ: thời gian vệ sinh , bảo trì - kiểm tra máy lạnh tuỳ theo tình hình thực tế từ khoảng 3 tháng/1 lần , 6 tháng/1 lần, 9 tháng/1 lần...

- Dịch vụ vệ sinh bảo trì sữa chữa máy lạnh treo tường

- Dịch vụ vệ sinh bảo trì sữa chữa máy lạnh loại multi (1 dàn nóng - nhiều dàn lạnh),

- Dịch vụ vệ sinh bảo trì sữa chữa máy lạnh âm trần (cassette),

- Dịch vụ nhân công vệ sinh bảo trì - kiểm tra sữa chữa máy lạnh định kỳ: thời gian vệ sinh , bảo trì - kiểm tra máy lạnh tuỳ theo tình hình thực tế từ khoảng 3 tháng/1 lần , 6 tháng/1 lần, 9 tháng/1 lần...

- Dịch vụ vệ sinh bảo trì sữa chữa máy lạnh treo tường

- Dịch vụ vệ sinh bảo trì sữa chữa máy lạnh loại multi (1 dàn nóng - nhiều dàn lạnh),

- Dịch vụ vệ sinh bảo trì sữa chữa máy lạnh âm trần (cassette),

- Dịch vụ vệ sinh bảo trì sữa chữa máy lạnh âm trần gắn ống gió

- Dịch vụ vệ sinh bảo trì sữa chữa máy lạnh áp trần

- Dịch vụ vệ sinh bảo trì sữa chữa máy lạnh tủ đứng

- Dịch vụ vệ sinh bảo trì sữa chữa máy lạnh nguyên cụm,

- Dịch vụ vệ sinh bảo trì sữa chữa máy lạnh hệ trung tâm (giải nhiệt bằng nước hoặc giải nhiệt bằng gió),

- Dch vụ vệ sinh bảo trì sữa chữa máy lạnh hệ điều khiển thông minh tiết kiệm điện...